МЕДИЦИНА НОВОСЕЛИЧЧИНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» Новоселицької міської ради
Чернівецького району Чернівецької області

Економіка та фінанси

5. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

25.Майно КНП «Лікарня» є комунальною власністю територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району в особі Новоселицької районної ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, КНП «Лікарня» користується та розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства України, рішень районної ради та цього Статуту.

26.Майно КНП «Лікарня» становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі КНП «Лікарня» .

27.КНП «Лікарня» не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. КНП «Лікарня» не має право безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним) крім випадків прямо передбачених законодавством. Усі майнові та земельні питання КНП «Лікарня» вирішуються виключно за погодженням Засновника.

28.Джерелами формування майна та коштів КНП «Лікарня»  є:

 • комунальне майно, передане КНП «Лікарня» Засновником;
 • медична субвенція з державного бюджету;
 • додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я;
 • міжбюджетні трансферти в межах цільового призначення фінансування охорони здоров’я, в тому числі кошти об’єднаних територіальних громад;
 • кошти місцевих бюджетів, в тому числі кошти бюджетів об’єднаних територіальних громад;
 • власні надходження КНП «Лікарня»: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від надання робіт та послуг;
 • цільові кошти;
 • кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
 • кредити банків;
 • майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
 • майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку району, програм розвитку медичної галузі;
 • гранти, дарунки, гуманітарна допомога від міжнародних організацій;
 • майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна КНП «Лікарня» може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

29.Передача в оренду майна, закріпленого за КНП «Лікарня» на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам здійснюється за рішенням Засновника відповідно до чинного законодавства України та  Положень затверджених рішенням сесії районної ради.

30.Списання з балансу основних засобів, інших матеріальних ресурсів, які зносилися або морально застаріли проводиться КНП «Лікарня» відповідно до чинного законодавства України та Положення, затвердженого рішенням сесії районної ради.

31.Власні надходження КНП «Лікарня» використовуються відповідно до чинного законодавства України.

32.Відносини КНП «Лікарня» з іншими підприємствами, установами,  організаціями та громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів згідно чинного законодавства України.        

33.КНП «Лікарня» здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

34.Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності КНП «Лікарня» здійснюється відповідними контролюючими органами та Засновником у визначеному законодавством порядку.

Витяг із СТАТУТУ Комунального некомерційного підприємства 
«Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради