МЕДИЦИНА НОВОСЕЛИЧЧИНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» Новоселицької міської ради
Чернівецького району Чернівецької області

Про Новоселицьку лікарню

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради (надалі в тексті Статуту – КНП «Лікарня») є лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
 2. КНП «Лікарня» створене за рішенням 19 чергової сесії Новоселицької районної ради №9-19/18 від 24 травня 2018 року відповідно до законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» шляхом перетворення Комунальної установи «Новоселицька центральна районна лікарня» у Комунальне некомерційне підприємство «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради.
 3. КНП «Лікарня» є правонаступником всього майна, всіх прав та обов’язків Комунальної установи «Новоселицька центральна районна лікарня». Майно КНП «Лікарня» є власністю територіальних громад міста Новоселиця та сіл Новоселицького району в особі Новоселицької районної ради.
 4. Засновником, Власником та органом управління КНП «Лікарня» є Новоселицька районна рада Чернівецької області (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
 5. КНП «Лікарня» у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я України, центральних органів виконавчої влади, Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, голови  районної ради та голови районної державної адміністрації, рішеннями сесій обласної, районної рад, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 1. Найменування:
 • повне найменування КНП «Лікарня»: Комунальне некомерційне підприємство «Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради;
 • скорочене найменування КНП «Лікарня»: КНП «Новоселицька РЛ».
 1. Місцезнаходження: 60300, Чернівецька область, місто Новоселиця, провулок Карамзіна, 1.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Основною метою діяльності КНП «Лікарня» є реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає надання населенню Новоселицького району Чернівецької області, в тому числі об’єднаних територіальних громад, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності КНП «Лікарня» є:
 • створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів КНП «Лікарня»;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому аконодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення профілактичних оглядів;
 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • участь у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників КНП «Лікарня»;
 • визначення потреби структурних підрозділів КНП «Лікарня» у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, навчальні та довідкові видання);
 • видавництво учбової та монографічної літератури;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу КНП «Лікарня»;
 1. КНП «Лікарня» може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
 2. КНП «Лікарня» має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 

​Витяг із СТАТУТУ Комунального некомерційного підприємства 
«Новоселицька районна лікарня» Новоселицької районної ради