МЕДИЦИНА НОВОСЕЛИЧЧИНИ
Комунальне некомерційне підприємство
«НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» Новоселицької міської ради
Чернівецького району Чернівецької області

Безперервний професійний розвиток (БПР)

14 липня 2021 року була ухвалена постанова  «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» №725, яка набирає чинності з 1 січня 2022 року.

Ця постанова:

 1. Затверджує оновлене Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників.
 2. Передбачає, що Положення застосовується до молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів) з медичною освітою та провізорів з 1 січня 2023 року.
 3. Скасовує постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я».

Постанова містить низку значних нововведень, зокрема:

 • поняття заходів безперервного професійного розвитку, їх перелік та визначення;
 • вимоги до заходів БПР, за які нараховуються бали,  та вимоги до провайдерів БПР;
 • форми участі у заходах (обов’язкова особиста участь, дистанційна участь, дистанційна участь в режимі реального часу);
 • діє електронна система БПР, яка призначена для збереження інформації про провайдерів та заходи, обліку балів та ведення особистого освітнього портфоліо працівників сфери охорони здоров’я;
 • функції адміністратора системи виконує державне підприємство (адміністратор), що створюється МОЗ. Адміністратор забезпечує технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, органів державної влади в межах, визначених законодавством;
 • адміністратор встановлює за погодженням з МОЗ технічний регламент роботи системи.

Лікар зможе отримати повну інформацію про доступні заходи БПР з єдиної бази. Відомості про проходження конкретного заходу фіксуватиметься у системі з можливістю надання посилання на сертифікат атестаційній комісії.  Вимоги Положення забезпечать дотримання принципів безперервного професійного розвитку таких як висока наукова цінність освітніх послуг, відсутність комерційного впливу, сприяння активному навчанню дорослих. 

Для реалізації вказаних змін МОЗ працює над розробкою електронного інструмента для реєстрації провайдерів та заходів БПР, що вони проводять, і створенням державного підприємства для адміністрування вказаних реєстрів. Про можливість реєстрації буде повідомлятися додатково


Атестації у 2021 році: основні зміни

МОЗ ВІДНОВЛЮЄ АТЕСТАЦІЇ ЛІКАРІВ, ПРОВІЗОРІВ, ФАРМАЦЕВТІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ З ВИЩОЮ НЕМЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ.

15 березня 2021 року за № 319/35941 у Міністерстві юстиції України було зареєстровано наказ МОЗ від 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України». Станом на сьогодні наказ направлено для публікації в офіційних джерелах, одразу після якої він набере чинності.

Наказом передбачено відновлення атестацій в період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з дотриманням протиепідемічних заходів.

Також, наказ врегульовує ряд питань, що стосуються безперервного професійного розвитку лікарів та критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку.

Атестаційні комісії з дати набрання чинності наказом МОЗ від 19 січня 2021 року № 74 в одноденний термін мають затвердити та опублікувати на офіційному вебсайті закладу, при якому створено комісію, графік засідань атестаційних комісій для розгляду документів, які були подані на чергову атестацію, але не були розглянуті у зв’язку з установленням Кабінетом Міністрів України карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та провести перше засідання атестаційних комісій не пізніше ніж через десять днів з дати набрання чинності наказу МОЗ від 19 січня 2021 року № 74.

Основні зміни, які внесено до Порядку проведення атестації лікарів, який затверджений наказом МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»:

 • присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведено не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації за умови перевищення мінімальних вимог щодо кількості балів безперервного професійного розвитку;
 • лікарі, які бажають пройти атестацію подають необхідні документи до атестаційної комісії за місяць до початку її роботи;
 •  за види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно;
 •  особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 01 березня;
 • у 2021 році строк подання особистого освітнього портфоліо подовжується на місяць з дати набрання чинності наказу, яким вносяться зміни;
 • особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію;

Звертаємо увагу! 

За умови відповідності видів діяльності, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, кожній зі спеціальностей лікаря, інформація про такі види діяльності може бути включена до декількох освітніх портфоліо.

 • графік засідань атестаційних комісій розміщуватиметься на офіційному вебсайті закладу вищої медичної освіти або Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, при яких створені комісії;
 • у разі зміни графіку засідань атестаційних комісій секретар комісії зобов’язаний повідомити осіб, які проходять атестацію, про зміни в графіку не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання, надіславши оновлений графік на їх електронні адреси;
 •  удосконалено критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку. Зокрема, врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Можливість отримання балів не лише за участь у тренінгах, конференціях та тематичному навчанні, але й за проведення таких заходів за умови наявності у тренерів сертифікатів міжнародних організацій.

Звертаємо увагу!

Відповідно до пункту 7 наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) зараховується 50 балів безперервного професійного розвитку. Бали зараховуються на підставі довідки, наданої керівником закладу охорони здоров’я, де лікар брав участь у роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Оскільки у 2020 році атестації не проводилися, 50 балів за зазначений вище вид робіт враховуватиметься при поданні документів на чергову атестацію у 2021 році та в наступні роки відповідно до вимог пункту 5 наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».


ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ
 • Чим відрізняється підготовка пакету документів для атестації від подачі освітнього портфоліо?

  Лікарі, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають за місяць до початку роботи атестаційної комісії або за місяць до закінчення терміну дії посвідчення: письмову заяву, атестаційний листок, копії диплома, трудової книжки, сертифіката лікаря-спеціаліста або посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії (за наявності), особисте освітнє портфоліо з результатами проходження безперервного професійного розвитку та копіями документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

  На засіданні атестаційної комісії лікар пред’являє оригінали документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку.

  Атестація відбувається один раз на п’ять років.

  Подача особистого освітнього портфоліо – здійснюється лікарем щорічно до 01 березня до відділу кадрів за місцем роботи.

  Особисте освітнє портфоліо містить: заповнену форму особистого освітнього портфоліо (додаток 2 до Порядку) із зазначенням контактних даних (номер телефону, адреса електронної пошти) та копії документів, що підтверджують обліковані бали безперервного професійного розвитку за відповідний річний період.

  Мінімальна кількість балів, яка має бути підтверджена за річний період – 50 балів.

  Тобто, освітнє портфоліо подається щорічно виключно до відділу кадрів за місцем роботи, незалежно від того, чи проходить лікар чергову атестацію у поточному році, чи ні.

 • Чи необхідно під час атестації у 2021 році подавати бали безперервного професійного розвитку, які були отримані у 2019 році?

  У 2020 році у зв’язку з карантином, установленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, атестації не проводилися.

  У зв’язку із зазначеним вище, під час атестації у 2021 році лікарів, строк чергової атестації яких припадав на I півріччя 2020 року (з 01.01.2020 року по 01.07.2020 року), будуть враховуватися бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2019 році. Якщо строк чергової атестації припадав на II півріччя 2020 року (з 01.07.2020 року по 31.12.2020 року), будуть враховуватися бали безперервного професійного розвитку, отримані у 2020 році.

  Зверніть увагу!

  Відповідно до пункту 7 наказу МОЗ від 22.02.2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (далі – наказ № 446) лікарям, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), зараховується 50 балів безперервного професійного розвитку. Бали зараховуються на підставі довідки, наданої керівником закладу охорони здоров’я, де лікар брав участь у роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).

  Оскільки у 2020 році атестації не проводилися, 50 балів, які нараховано за участь у роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), будуть враховуватися при поданні документів на чергову атестацію у 2021 році та в наступні роки відповідно до вимог пункту 5 наказу № 446 як бали, отримані у 2020 році.

 • Чи необхідно створювати окреме особисте освітнє портфоліо для кожної спеціальності лікаря?

  Так. Особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію.

 • Чи можливо при створенні окремих освітніх портфоліо для кожної спеціальності використовувати інформацію про однакові види діяльності? Чи повинні види діяльності, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, стосуватися виключно спеціальності лікаря?

  Інформація про види діяльності, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, може бути включена до декількох освітніх портфоліо за умови відповідності цих видів діяльності кожній зі спеціальностей лікаря, для яких створюється портфоліо.

  За види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря (наприклад, курси з цифрової грамотності, комунікаційних навичок тощо) враховуються не більше ніж 8 балів щорічно.

  Лікар повинен обирати види діяльності, які стосуються спеціальності лікаря з урахуванням кваліфікаційних вимог, які визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я. Також, лікар може обрати тематичні цикли відповідно до Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів (провізорів), затвердженого наказом МОЗ від 07.12.1998 року № 346, в якому визначено контингент слухачів за спеціальностями.

  Наприклад: якщо сімейний лікар спостерігає жінку з неускладненою вагітністю, то при формуванні освітнього портфоліо можуть бути використані бали безперервного професійного розвитку, отримані у результаті проходження тематичних циклів (або інших освітніх заходів) за напрямом «Акушерство і гінекологія».

 • Чи потрібно лікарю, який працює за сумісництвом у закладі охорони здоров’я, подавати особисте освітнє портфоліо до відділу кадрів цього закладу?

  Так. Лікар формує особисте освітнє портфоліо для кожної спеціальності, за якою лікар має сертифікат «лікаря-спеціаліста» та проходить атестацію.

 • Що саме повинен перевірити в освітньому портфоліо лікаря співробітник відділу кадрів закладу охорони здоров’я, до якого лікар подав портфоліо? Протягом якого часу співробітник відділу кадрів повинен перевірити освітні портфоліо? Чи повинні зберігатися освітні портфоліо у відділі кадрів?

  Облік балів ведеться лікарем за кожною спеціальністю, за якою лікар має сертифікат «лікаря-спеціаліста» та проходить атестацію.

  Співробітник відділу кадрів повинен здійснювати контроль вчасного подання лікарями їх освітніх портфоліо та перевіряти чи лікар облікував мінімальну кількість балів за річний період – 50 балів.

  У 2021 році строк подання особистого освітнього портфоліо подовжено на місяць відповідно до наказу МОЗ від 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

  Рекомендовано здійснити перевірку освітніх портфоліо протягом двох тижнів після закінчення строку подачі.

  За результатами перевірки надати для затвердження керівнику закладу охорони здоров’я перевірені освітні портфоліо, узагальнений звіт щодо подання лікарями освітніх портфоліо та перелік осіб, які мають проходити атестацію у поточному році.

  Керівник закладу охорони здоров’я на підставі інформації наданої відділом кадрів приймає рішення щодо направлення лікаря на атестацію, або ж направлення лікаря на стажування.

  Освітні портфоліо зберігаються у відділі кадрів за місцем роботи.

  МОЗ планує розробити електронний інструмент, який дозволить зберігати особисті освітні портфоліо в електронному вигляді.